Opatija
Opatija, turistička destinacija sa najdužom tradicijom u Hrvatskoj smještena je svega 20 km od Rijeke, gospodarskog i administrativnog središta Kvarnerske regije.
Galerija slika