Kontaktni podatki
Prosim, kontaktirajte me
Email
Številka telefona
Mobitel
Fax
Osebno - po predhodnem dogovoru
Opomba
Podatki o zgradbi / storitvah
Osnovni podatki o vaši stavbi, oz. storitvah za katere ste zainteresirani
Zanima me
Prihod predstavnika Rone
Informacije o storitvah
Informativni predračun za storitve/dela
Ostalo
Vrsta storitve
Upravljanje s stavbo
Rekonstrukcija/preureditev
Storitve čiščenja
Vzdrževanje okolice
Ostalo
Opomba
Pošljite kopijo obrazca na vaš e-mail
Sprejemam splošne pogoje